Ο Εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ένα εργαλείο εξυγίανσης επιχειρήσεων που επιθυμούν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.Δεν πρόκειται για μία απλή ρύθμιση όπως τις γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και σίγουρα η διαδικασία ένταξης μιας επιχείρησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί προετοιμασία, διαπραγμάτευση και παρακολούθηση.