ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ.

Μία σειρά εγγράφων που θα πρέπει να υπάρχουν στις επιχειρήσεις τα οποία μπορεί να ζητηθούν από τον έλεγχο. Αυτά κατά σειρά είναι: